Holley DTS541 3 фаз энгийн тоолуур

219,000₮

Үлдэгдэл:

Уг тоолуур тариф тооцох шаардлагагүй хувийн хэрэгцээ болон гэрэлтүүлэг дээр тавихад тохиромжтой.

- Энергийг нэг чиглэлд тоолно.

- Тоолуурын ажиллах температурын хязгаар нь -45С - +75С байдаг.

- Гал үл дэмжих пластикаар хийгдсэн.


тоо хэмжээ:
+ -

//