Holley DDSD285 электрон тоолуур

94,900₮

Үлдэгдэл:

Онцлог

-Энергийг нэг чиглэлд тоолно. Олон тарифтай.

-Тоолуурын ажиллах температурын хязгаар нь -45С - +75С байдаг. RS-485 мэдээллээ дамжуулах боломжтой.

-Гал үл дэмжих пластикаар хийгдсэн.

- Reactive болон active чадал хэмжинэ.


тоо хэмжээ:
+ -

//