IEK Автомат таслуур ВА47-29

4,800₮

Үлдэгдэл:

Автомат таслуур ВА47-29 
Зориулалт:
ИЭК нэрийн ВА47 серийн хамгаалан таслах төхөөрөмжүүд нь дотроо:
- ВА47-29,
- ВА47-100 гэсэн төрлүүдээр үйлдвэрлэгддэг. Эдгээр автомат таслуурууд нь тоног төхөөрөмжүүдийг хэт ачаалал, богино залгааны гүйдлээс хамгаалан таслах зориулалттай. Орон сууц, олон нийтийн барилга байгууламж, нийтийн аж ахуй, үйлдвэрлэлийн газруудад өргөнөөр хэрэглэгддэг.

ВА-47-29 серийн таслуурууд нь 0,5-63А хүртэлх 18 гүйдлийн тавилтайгаар 200-н төрлөөр үйлдвэрлэгддэг. Орон сууцны Гэрэлтүүлгийн самбар, Ослын гэрлийн самбар, айлын самбар, тоолуурын самбарт буюу нэгж хэрэглэгчийг хэт ачаалал богино холболтын ихсэх гүйдлээс шууд хамгаалах самбаруудад хэрэглэгддэг.


тоо хэмжээ:
+ -

//