Сол_Модуль автоматын суурь төмөр - MCB - Channel /20см/

9,000₮

Үлдэгдэл:

Busbar шин хэрэглэж байгаа үед, модулийн автоматуудыг тогтоох зоруулалтын "зам" төмөр,

20см тутамд үнэлэгдэх ба 1 метрийн урт хүртлэхээр захиалж болно.


тоо хэмжээ:
+ -

//