IEK - Халаагч - Шүүлтүүртэй сэнстэй

84,800₮

Үлдэгдэл:

Шүүлтүүртэй сэнс 21 куб.м./час IP55 IEK

Шүүлтүүртэй сэнс 55 куб.м./час IP55 IEK

Шүүлтүүртэй сэнс 102 куб.м./час IP55 IEK


тоо хэмжээ:
+ -

//