Хүчний клемм - 2 паз 250А

15,770₮

Үлдэгдэл:

ИЭК брэндийн хүчний самбар хүчний клемм


тоо хэмжээ:
+ -

//