Модулийн Контактор - КМ

23,000₮

Үлдэгдэл:

ИЭК брэндийн Модулийн соронзон пуськател - КМ 220В-380В

Модулийн цахилгаан соронзон залгуур КМ контактор нь хувьсах 400В хүчдэлтэй , 50Гц давтамжтай сүлжээний орчинд 63А хүртэлх тавилтайгаар үйлдвэрлэгддэг.

Контактуудыг мөнгөөр бүрж өгсөн нь халалтыг бууруулж өгсөн ба цахилгаан эрчим хүчний алдагдлыг багасгахад оршино.

КМ нь дуу чимээ багатай.

 


тоо хэмжээ:
+ -

//