Кабель ВВГ/хатуу/

11,600₮

Үлдэгдэл:

Оросын Томск брэндийн хүчний хатуу кавель.

ВВГ


тоо хэмжээ:
+ -

//