Цэнэг хуримтлуулдаг гэрэл - ДПА

29,500₮

Үлдэгдэл:

ДПА ослын чийдэн нь тоос шороо, чийгээс хамгаалах өндөр түвшинг шаарддаг жижиг, олон нийтийн, захиргааны, үйлдвэрлэлийн байранд гэрэлтүүлэх зориулалттай.

Компакт хэмжээ.
Чийг, тоосноос хамгаалах зэрэг IP65.
Тогтмол үйлдэл - сүлжээ болон суурилсан аккумлятороос ажилладаг. 


тоо хэмжээ:
+ -

//