Кабель далдлагч - Элекор - Нарс

2,280₮

Үлдэгдэл:

ИЭК брэндийн кабель далдлагч 

Кабель далдлагч 12*12 Элекор нарс модны өнгөтэй
Кабель далдлагч 15*10 Элекор нарс модны өнгөтэй
Кабель далдлагч 16*16 Элекор нарс модны өнгөтэй
Кабель далдлагч 20*10 Элекор нарс модны өнгөтэй
Кабель далдлагч 25*16 Элекор нарс модны өнгөтэй
Кабель далдлагч 40*16 Элекор нарс модны өнгөтэй
Кабель далдлагч 40*25 Элекор нарс модны өнгөтэй


тоо хэмжээ:
+ -

//