IEK Дохионы лампа AD22DS (LED)d22мм 240В

3,500₮

Үлдэгдэл:

Дохионы ламп нь цахилгаан хэлхээний тухайн үе дэх байдалыг илтгэдэг. Эрчим хүчний байгууллагууд болон үйлдвэрийн газруудад цахилгааны самбарт өргөнөөр хэрэглэгддэг.
 

Удирдлагын товчлууруудын тусламжтайгаар контактор (цахилгаан соронзон пускатель), автоматикын реле зэргийг цахилгааны хэлхээнд хувьсах гүйдлийн 50 Гц, 660 В хүртэл буюу тогтмол гүйдлийн 400 В зэрэгт  шуурхай удирдах дохионы ламп нь олон өнгөөр үйлдвэрлэгддэг бол хялбар салдаг толгойтой хэсэг нь хар, хүрэн 2 өнгөнөөс бүрддэг.

Хар өнгө нь залгах (1з), хүрэн өнгө нь (1p) салгах зориулалттай.


тоо хэмжээ:
+ -

//