IEK Төгсгөвч хөнгөн цагаан DL

360₮

Үлдэгдэл:

Зэс болон хөнгөн цагаан утас кабелийн төгсгөлийг автомат болон шинд холбоход хялбар болгох зорилгоор шулуун, сэрээн, хүчний, цагирган, хавтгай сэрээн гэсэн олон төрлийн төгсгөвчүүдийг хэрэглэнэ.


тоо хэмжээ:
+ -

//