IEK Хуванцар самбар Щрн-П /ил суурилуулах/нарс

22,700₮

Үлдэгдэл:

Щрн-П Хуванцар самбар нь орон сууц, оффисын өрөөнд  автомат таслуур,дифферинциаль автомат, таймер, гэрэлтүүлгийн хяналтын төхөөрөмж зэргийг суурилуулахад зориулагдсан.  Бат бөх хийцтэй, ашиглалтын аюулгүй байдлыг хангадаг. 6-18 хүртэлх модуль суурилуулах болмжтойгоор үйлдвэрлэгддэг.

  • Хананд ил суух зориулалттай
  • DIN зам төмөр сууритай
  • Хамгаалалтын зэрэг              : IP41
  • Үндсэн материал                   : ABS-хуванцар
  • Хаалганы материал               : полистирол
  • Эгнээний тоо                          : 1-ээс 3 хүртэл
  • Модулиудын тоо                    : 6-аас 18 хүртэл
  • Ашиглалтын температур       : ° C –20 ... + 80


тоо хэмжээ:
+ -

//