Цахилгаан удирдлага ЭП

134,000₮

Үлдэгдэл:

Ва 88 автомат таслуурын нэмэлт тоноглол

Цахилгаан удирдлага ашигласнаар автомат таслуурын байран дээрээс болон зайнаас удирдан залгах салгах үйлдлийг гүйцэтгэх боломж олгож өгдөг. Цахилгаан удирдлага нь 230В ажилладаг цахилгаан хөдөлгүүрээс гадна гараар залгах механизмаас бүрдсэн байдаг нь дурын зайнаас автомат таслуурыг удирдах боломж олгож байгаагаас гадна АВР /бэлтгэл тэжээлийг автоматаар залгах/-ийн системд ашиглаж болохуйц болгож өгч байна.


тоо хэмжээ:
+ -

//