Гэрэлтүүлэгч ЛПО-IEK

17,300₮

Үлдэгдэл:

Олон нийтийн болон орон сууцны барилга байгууламжинд өргөнөөр хэрэглэгддэг ба ашиглахад хялбар энгийн бүтэцтэй, ашиглалтын хугацаа урт.

Онцлог давуу тал

  • Өргөн тархалтай учир тухтай, хэмнэлттэй гэрэлтүүлгийн системийг үүсгэдэг.
  • Тэжээлийн залгуур, тогтоогч, хаалт гэсэн иж бүрдэлтэйгээр нийлүүлэгддэг.
  • Электрон хянах аппараттай учир уламжлалт гэрэлтүүлэгчээс ялгагдах хэд хэдэн давуу талтай.
  • Люминесцентны ламп нь гэрэлтүүлгийг 20%-иар нэмэгдүүлдэг.
  • 25%-ийн энерги зарцуулалтыг багасгадаг.
  • Ашиглалтын хугацааг 20% нэмэгдүүлсэн
  • Дуу чимээгүй ажилладаг.
  • Хоромхон зуур жигд асдаг.

Техникийн үзүүлэлт

Хэвийн хүчдэл                                                             ~230B

Хамгаалалтын зэрэг                                                    IP20(модель 3041 IP44)

Ажиллах температурын хэлбэлзэл                            -100 С.. +50ºС

Холбох дамжуулагч утасны хөндлөн огтлол              0,75.....1,5мм²

Гэрэлтүүлж буй объект хүртэлх хамгийн бага зай     0,5м

 


тоо хэмжээ:
+ -

//