Индукцийн гэрэл

259,000₮

Үлдэгдэл:

Үйлдвэрийн газар, биеийн тамирын заал, мөсөн гулгуурын талбай, агуулах, худалдааны болон үзэсгэлэнгийн заал гэрэлтүүлэх зориулалттай. Тоос болон ус чийг орохоос найдвартай хамгаалагдсан бөгөөд бат бөх материалаар хийгдсэн болно.

Стандарт: ГОСТ Р МЭК 60598-

Техникийн үзүүлэлт

Гүйдэл                                          230В

Гэрэлтүүлэх хамгийн бага зай    0,5м

Ашиглах нөхцөл                          УХЛ2

Хамгаалалтын зэрэг                    IP54

Залгах утасны огтлол                  0,75 1,5мм

Лампны төрөл                              Индукцийн ламп


тоо хэмжээ:
+ -

//