IEK ПКП серийн түлхүүрүүд

Total QTY: 532 Item QTY:

IEK  PKP цуврал нь өөрийн эрчим хүчний хэрэглээгүй механик төхөөрөмж бөгөөд цахилгаан хэлхээнд шилжих төхөөрөмж болгон суурилуулахад зориулагдсан байдаг. Хяналтын самбарыг нэг ба гурван фазын самбар дээр суурилсан , хяналтын төхөөрөмж , дохиоллыг хэмжих зориулалттай.


тоо хэмжээ:
+ -