IEK контактор КТИ

242,900₮

Үлдэгдэл:

КТИ серийн контакторыг асаалтын гүйдэл өндөртэй гурван фазын асинхрон хөдөлгүүр, өндөр чадлын цахилгаан хэрэгслүүдийг 660В хүчдэлтэй 50Гц давтамжтай сүлжээний орчинд залгаж салгахад ашиглах бэлтгэл тэжээл автоматаар залгах АВР-ын системд ашиглаж болно. КТИ, КМИ серийн контакторын контактуудыг мөнгөөр бүрсэн нь халалт, бохирдлыг бууруулж ашиглалтын хугацааг уртасгана. Энгийн буюу дан эргэлттэй мөн хоёр талын эргэлттэй үйлдвэрлэгддэг.


тоо хэмжээ:
+ -

//