Хүчний хувиарлах самбар ЩМП

127,300₮

Total QTY: 9 Item QTY:

Бүх төрлийн барилга байгууламжийн ерөнхий оролтын самбар, удирдлага ба автоматын шкаф зэрэгт ашиглагдана.


тоо хэмжээ:
+ -