ПРК Серийн товчлуурт гар пускател

Total QTY: 2997 Item QTY:

Гар удирдлагатай контактор нь бага чадлын цахилгаан хөдөлгүүр, гэрэлтүүлгийн бүлэг хэрэгслийг залгах салгахад ашигладаг. Өөр дээрээ дулааны релетэй учир хэлхээн дэх гэмтлүүдийг хамгаалан таслах дулааны релейний тавилыг тохируулах боломжтой. Мөн 35мм зам төмөр дээр суулгах боломж нь хэрэглээг илүү өргөн болгож байна.


тоо хэмжээ:
+ -