Нэмэлт контакт ПКИ

Total QTY: 3996 Item QTY:

Хэвийн залгаатай салгаатай контактуудтай нэмэлт контакт юм. Нэмэлт контакт нь бага оврын КМИ, өндөр амперын КТИ серийн контакторуудад овор хэмжээ харгалзахгүй суурилуулагддаг.


тоо хэмжээ:
+ -