Нэмэлт контакт ПКИ

4,275₮

Үлдэгдэл:

Хэвийн залгаатай салгаатай контактуудтай нэмэлт контакт юм. Нэмэлт контакт нь бага оврын КМИ, өндөр амперын КТИ серийн контакторуудад овор хэмжээ харгалзахгүй суурилуулагддаг.


тоо хэмжээ:
+ -

//