Контакторын нэмэлт контакт ПВИ

14,300₮

Total QTY: 5994 Item QTY:

Хугацааны барилттай нэмэлт контакт. Бага оврын КМИ, өндөр амперын КТИ серийн контакторуудад овор хэмжээ харгалзахгүй сурилагддагаараа давуу талтай.


тоо хэмжээ:
+ -