GDelecs холботын шин / нэмэлт хаалт

20,000₮

Үлдэгдэл:

GDelecs Шинийн хаалт

1метр болон 2 метр

Өнгө: саарал - 250А хүртэлх шинийн хаалт
Өнгө: шар - 400А дээш шинийн хаалт

 


тоо хэмжээ:
+ -

//