GDelecs холболтын шин / нэмэлт тусгаарлагч хөл

21,400₮

Үлдэгдэл:

GDelecs тусгаарлагч хөл

100A, 125A, 250A


тоо хэмжээ:
+ -

//