GDelecs холболтын шин /нэмэлт ерөнхий оруулгын шин

217,000₮

Үлдэгдэл:

GDelecs, Ерөнхий оруулгын шин

3Р, 4P, 400А
3Р, 4P, 630А
3Р, 4P, 800А


тоо хэмжээ:
+ -

//