Asaki багаж Электрон индикатор

12,900₮

Үлдэгдэл:

Хэмжээ: 3.5 x 125mm

Тестлэх хүчдэл: 12-220V

 

Хүчдэлийн туршилт, Индукцийн туршилт, Тасралтын туршилт хийх боломжтой


тоо хэмжээ:
+ -

//