GDelecs холболтын шин / нэмэлт 1р BBKit

7,060₮

Үлдэгдэл:

GDelecs BBKit

1P; R,S,T,N; 60A
Модулийн автомат таслуурт таарна.


тоо хэмжээ:
+ -

//