IEK тестер Мультиметр Universal M832

11,900₮

Үлдэгдэл:

M832 Мультиметр нь  вольтметрийн, ампертетрийн ба омметрээр хэмжих хэд хэдэн функцтэй цахилгаан хэмжих хэрэгсэл юм.
ГОСТ R 52319 (IEC 61010-1) -ийн шаардлагад нийцдэг.
EMC-ийн хувьд ГОСТ R 51522.1 (IEC 61326-1), ГОСТ R 51522.2.2 (IEC 61326-2-2).

  • Дэлгэцийн хамгийн их утга                          :1999
  • Хэмжлийн арга давхар интеграцчилал      : ADC
  • Хэмжилт хийх хугацаа                                 : секундэд 2-3 хэмжилт
  • Ашиглалтын температур                             :  0-ээс + 40 хэм хүртэл
  • чийгшил                                                        : 80% -аас ихгүй байна.
  • Далайн түвшнээс дээш өндөр                    : 2000 м
  • Нийлүүлэлтийн хүчдэл                               : 9 V


тоо хэмжээ:
+ -

//