IEK завсарын реле РЭК

2,200₮

Үлдэгдэл:

PЭК77 ба PЭК78 модулийн цувралын завсрын реле нь цахилгаан хэлхээг коммутатортайгаа холбож дамжуулагчийн удирдлагын командыг дамжуулах зориулалттай. Реле нь 35 мм-ийн DIN төмөр зам дээр суурилуулсан РРМ77 ба РРМ78 модулийн суурьтай. Холбогч дээр шилжих контактууд ба ороомогуудын терминалууд дээр байрладаг. Завсарын реле нь мөнгөн контактуудуудтай.

Хэвийн ажиллах хүчдэл -230в

Хэвийн ажиллах гүйдэл-  3А ,5А , 10А 

 


тоо хэмжээ:
+ -

//