IEK тестер Амперклеш 266

58,600₮

Үлдэгдэл:

266 маркийн Амперклеш нь нь хэрэглэгчдэд одоогийн хэлхээн дэх гүйдлийг тасалдуулахгүйгээр өндөр нарийвчлалтай гүйдлийг контактгүйгээр хэмжих боломжийг олгодог.
Багаж хэрэгслийн аюулгүй байдлыг хангасан ба ГОСТ R 52319 (IEC 61010-1) -ийн чанарын шаардлагад нийцдэг. 

  • Дэлгэцийн хамгийн их утга                          :1999
  • Хэмжлийн арга давхар интеграцчилал      : ADC
  • Хэмжилт хийх хугацаа                                 : секундэд 2-3 хэмжилт
  • Ашиглалтын температур                             :  0-ээс + 40 хэм хүртэл
  • чийгшил                                                        : 80% -аас ихгүй байна.
  • Далайн түвшнээс дээш өндөр                    : 2000 м
  • Нийлүүлэлтийн хүчдэл                               : 9 V


тоо хэмжээ:
+ -

//