IEK ПКП серийн түлхүүрүүд

7,700₮

Үлдэгдэл:

IEK  PKP цуврал нь өөрийн эрчим хүчний хэрэглээгүй механик төхөөрөмж бөгөөд цахилгаан хэлхээнд шилжих төхөөрөмж болгон суурилуулахад зориулагдсан байдаг. Хяналтын самбарыг нэг ба гурван фазын самбар дээр суурилсан , хяналтын төхөөрөмж , дохиоллыг хэмжих зориулалттай.

Хэвийн ажиллах хүчдэл  / хувьсах / 400 В. 

Хэвийн ажиллийн гүйдэл -10А 

 


тоо хэмжээ:
+ -

//