IEK Сальник PG

220₮

Үлдэгдэл:

Цахилгаан самбарт кабель болон дамжуулагч утсыг оруулахад хэрэглэгддэг бөгөөд оролтон дээрхи механик гэмтлээс болон оролтоор дамжин цахилгаан самбарт орох тоос шороо, чийгнээс хамгаалж өгдөг. 5-44 мм-н диаметруудтай.

Хамгаалалтын зэрэг – IP54

Өнгө – Саарал

 


тоо хэмжээ:
+ -

//