IEK Модулийн гал хамгаалагч ПВЦ-10х38

800₮

Үлдэгдэл:

Модулийн гал хамгаалагч ПВЦ-10х38,ПВЦ-22х58 Серийн гал хамгаалагч ПР-32 загварын модулын суурин дээр суурилна. Ажиллах хэвийн гүйдэл : 2А ,4А ,10А, 25А, 40А, 63А. 

Ажиллах хэвийн хүчдэл: 110В , 230В , 400В

хэмжээ : 10х38 мм
хэвийн гүйдэл: 0,5 А
хамгаалах зэрэг: 100 кА
хамгаалалтын зэрэг - IP: IP20

 


тоо хэмжээ:
+ -

//