IEK Гал хамгаалагчийн суурь ДП

7,500₮

Үлдэгдэл:

ДП гал хамгаалагчийн суурь нь зэврэлтэд тэсвэртэй, механик нөлөөлөллөөс хамгаалагдсан, термосетик хуванцараар хийгдсэн бөгөөд 120 кА хүртэл богино залгааны гүйдлийг тэсвэрлэх чадвартай. Гал хамгаалагчийн холбоосын контактууд нь цайрдсан (цагаан тугалга-висмут хайлш) зэсээр хийгддэг.

Ажиллах температур: -44 - + 55хэм

Төрөл: ДП-33 00, ДП-33 0, ДП-35, ДП-37, ДП-39, гал хамгаалагчийн хэмжээст тохируулан сонгож хэрэглэнэ.


тоо хэмжээ:
+ -

//