ENDLESS ATS RDQ3NMB-3фаз 125А-630А

698,000₮

Үлдэгдэл:

RDQ3NX-A/B/C/D Серийн
СВ ангилалын Автомат Сэлгэн Залгагч

Ажиллах нөхцөл:
- Орчны температур: -5С ~+40C, 24 цагаар ажиллах дундаж температур +35С
- Орчны чийгшэл: +40С -д максимум 50% байна. Өндөр чийгшэлтэй тохиолдолд орчны температур +25С эхгүй байна.

Техникийн үзүүлэлт:

Техникийн үзүүлэлт

RDQ3NX-A

RDQ3NX-B

RDQ3NX-C

RDQ3NX-D

Ажиллах Хүчдэл

AC150-265В 50/60Hz

Суурьлуулалт

Ердийн

Ажиллах тавил

2 тавилтат

3 тавилтат

2 тавилтат

3 тавилтат

Ажиллах горим

Автомат/гар

Генераторын удирдлага

No

5A Реле

No

5A Реле

Галын дохиолол

No

Идэвхгүй орлтын нэг контакт, буцах контакт

No

Идэвхгүй орлтын нэг контакт, буцах контакт

Шилжих Горим

Автомат сэлгэлт/асах

Автомат сэлгэлт/асах
Нөөц тэжээл автоматаар асаахгүй

Автомат сэлгэлт/асах

Автомат сэлгэлт/асах
Нөөц тэжээл автоматаар асаахгүй


тоо хэмжээ:
+ -

//