IEK Гал хамгаалагч ППНИ

8,900₮

Үлдэгдэл:

ППНИ гал хамгаалагч нь цахилгаан тоног төхөөрөмжийг хэт ачаалал, богино холболтоос хамгаалах зориулалттай. Тэдгээрийг 2А- 630А хүртэл  гүйдлийн тавилаар үйлдвэрлэдэг. 660 В-оос доош хүчдлийн түвшинд нэг болон гурван фазын сүлжээнд ашигладаг.

 

  • 2-оос 630 А хүртэлх даацтай
  • Гүйдлээсээ хамааран 00, 0, 1, 2, 3 гэсэн үндсэн 5  хэмжээстэй
  • Богино залгааны гүйдлийг хэд дахин бууруулах боломжтой
  • Ажиллах температур -45-аас +60 хэм хүртэл ба цаг уурын бүх нөхцөлд тохиромжтой.
  • Таслах чадвар: 660 В - 50 кА, 500 В - 120 кА байна.


тоо хэмжээ:
+ -

//