IEK Сальник MG

350₮

Үлдэгдэл:

Цахилгаан самбарт кабель болон дамжуулагч утсыг оруулахад хэрэглэгддэг бөгөөд оролтон дээрхи механик гэмтлээс болон оролтоор дамжин цахилгаан самбарт орох тоос шороо, чийгнээс хамгаалж өгдөг. 4-54 мм-н диаметруудтай.

Хамгаалалтын зэрэг:                   IP68

Өнгө :                                              Хар


тоо хэмжээ:
+ -

//