IEK Коробка, салбарлах хайрцаг

1,000₮

Үлдэгдэл:

Унтраалга, розеткны салбарлах хайрцаг.

Хамгаалалтын зэрэг:              IP20


тоо хэмжээ:
+ -

//