IEK Салбарлах хайрцаг ил суурилуулах

2,300₮

Үлдэгдэл:

Техникийн үзүүлэлт              

  Салбарлах хайрцаг 
Үйлдвэрлэсэн материал:      Хуванцар
Хамгаалах зэрэг:  IP44, IP55.   
Ашиглалтын температур:   -25-аас +40 хэм хүртэл.

 


тоо хэмжээ:
+ -

//