Endless 3 Фазын хүчдлийн реле RD-MV37N

44,100₮

Total QTY: 99 Item QTY:

3 фазын хэлхээг хүчдлийн бууралт, хүчдлийн ихсэлт, аль нэг фаз тасралт, фазын зөрүү, нойлтуулга тасралт зэргээс хамгаална.


тоо хэмжээ:
+ -