Endless 3 Фазын хүчдлийн реле RD-MV36N

32,000₮

Үлдэгдэл:

3 фазын хэлхээг хүчдлийн бууралт, хүчдлийн ихсэлт, аль нэг фаз тасралт, фазын зөрүү, нойлтуулга тасралт зэргээс хамгаална.


тоо хэмжээ:
+ -