IEK гарцны гэрэл ССА-1001 EXIT/ВЫХОД

17,800₮

Үлдэгдэл:

Нүүлгэн шилжүүлэх үед гарах цэгүүд, хөдөлгөөний чиглэл, түүнчлэн янз бүрийн мэдээллийн зорилгоор тэмдэглэх зориулалттай.
ГОСТ R IEC 60598-1, GOST R IEC 60598-2-22-т нийцүүлнэ.
Тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулдаг чийдэн.
Ажиллах гэрэлтүүлгийн горим нь 230V сүлжээнээс гардаг.
Яаралтай гэрэлтүүлгийн горим - батерейгаас.
Гэрлийн эх үүсвэр нь LED шугам юм.
Гэрлийн шилний материал нь шил юм.

Нэр төрөл

Хүчин чадал

Тэмдэг

ССА 1001

3Вт

Выход EXIT нэг талын

ССА 1002

3Вт

Запасный выход         нэг талын

ССА 1003

3Вт

Выход EXIT хоёр талын сум-хүний дүрс

ССА 1004

3Вт

Выход EXIT хоёр талын сум

 


тоо хэмжээ:
+ -

//