IEK Өнгийн изоляци ТТУ

500₮

Үлдэгдэл:

Техникийн үзүүлэлт                                 Өнгийн изоляц


Ердийн үед, %                                              200

Агшаасан үед, %                                           50

Ажиллах орчны хэм                                     -55- +105

Агшаах хэм                                                   +125- +200

Минималь эсэргүүцэл, Ом/см                      1014

Нягтрал                                                          0,95

Суналт, МПа                                                  10

 


тоо хэмжээ:
+ -

//