IEK Рубильник ВР32И

49,800₮

Үлдэгдэл:

ВР32И серийн рубильник нь 50Гц-н давтажтай 690В хүртлэх хүчдэлийн хэлхээнд ашиглана. 3р 100А-630А хүртлэх гүйдлийн тавилтайгаар үйлдвэрлэгддэг.


тоо хэмжээ:
+ -

//