IEK бүрхүүлтэй гэрэл НПП-14(01-07) 60Вт IP54

7,500₮

Үлдэгдэл:

Нэр төрөл

Хүчин чадал

Хэлбэр

НПБ 1401

60Вт

Зуйван

НПБ 1402

60Вт

Зуйван

НПБ 1403

60Вт

Зуйван

НПБ 1404

60Вт

Зуйван

НПБ 1405

60Вт

Зуйван

НПБ 1406

60Вт

Зуйван

НПБ 1407

60Вт

Зуйван


тоо хэмжээ:
+ -

//