IEK Корпустай клемм

12,000₮

Үлдэгдэл:

Шинийг сайн чанарын гуулиар хийдэг тусгаарлах арын хуванцар ба хамгаалалтын таглаа нь шатахгүй өөрөө унтардаг хуванцраар хийдэг. Самбарын иж бүрдэлд нолийн (нойлийн ажлын шин)ба газардуулгын утсыг холбоход хэрэглэнэ. Угсралтын 35мм-ийн шинийг  DIN-самбарын хавтанд 2 шургаар бэхлэнэ. Шин тус бүр тусгаарлагдсан. Кросс модул нь 2 ба 4 шинтэй. 100А ба 125А гүйдэл дамжуулах чадвартай.


тоо хэмжээ:
+ -

//