IEK бүрхүүлтэй гэрэл НПП-13(01-07) 60Вт IP54

7,500₮

Үлдэгдэл:

Нэр төрөл

Хүчин чадал

Хэлбэр

НПБ 1301

60Вт

Дугуй

НПБ 1302

60Вт

Дугуй

НПБ 1303

60Вт

Дугуй

НПБ 1304

60Вт

Дугуй

НПБ 1305

60Вт

Дугуй

НПБ 1306

60Вт

Дугуй

НПБ 1307

60Вт

Дугуй


тоо хэмжээ:
+ -

//