IEK бүрхүүлтэй гэрэл НПП-12(01-07) 100Вт IP54

12,500₮

Үлдэгдэл:

 

Нэр төрөл

Хүчин чадал

Хэлбэр

НПБ 1201

100Вт

Зуйван

НПБ 1202

100Вт

Зуйван

НПБ 1203

100Вт

Зуйван

НПБ 1204

100Вт

Зуйван

НПБ 1205

100Вт

Зуйван

НПБ 1206

100Вт

Зуйван

НПБ 1207

100Вт

Зуйван

   
   
   
   
   
   
   
   


тоо хэмжээ:
+ -

//