IEK бүрхүүлтэй гэрэл НПП-11(01-07) 100Вт IP54

14,500₮

Үлдэгдэл:

 

Нэр төрөл

Хүчин чадал

Хэлбэр

НПБ 1101

100Вт

Дугуй

НПБ 1102

100Вт

Дугуй

НПБ 1103

100Вт

Дугуй

НПБ 1104

100Вт

Дугуй

НПБ 1105

100Вт

Дугуй

НПБ 1106

100Вт

Дугуй

НПБ 1107

100Вт

Дугуй

   
   
   
   
   
   
   


тоо хэмжээ:
+ -

//