IEK Дулааны реле РТИ

14,060₮

Үлдэгдэл:

РТИ цахилгаан халаалтын реле нь өөрийн эрчим хүчний хэрэглээтэй цахилгаан шилжүүлэгч төхөөрөмж юм. РТИ цувралын цахилгаан дулааны реле нь цахилгаан моторыг хэт ачаалал, фазын тэгш бус байдал, роторыг удаан ажиллуулах, түгжрэхээс хамгаалах зориулалттай. Энэ нь КМИ цувралын контактууд дээр шууд суурилагддаг. Богино холболтоос хамгаалахын тулд нэрлэсэн ажиллагааны гүйдлийн зохих утгыг хангах ёстой.

Нэр төрөл

Тохируулага хийх ампер

РТИ-1301

0,1-0,16А

РТИ-1302

0,16-0,25А

РТИ-1303

0,25-0,4А

РТИ-1304

0,4-0,63А

РТИ-1305

0,63-1,0А

РТИ-1306

1,0-1,6А

РТИ-1307

1,6-2,5А

РТИ-1308

2,5-4А

РТИ-1310

4-6А

РТИ-1312

5,5-8А

РТИ-1314

7-10А

РТИ-1316

9-13А

РТИ-1321

12-18А

РТИ-1322

17-25А

РТИ-2355

28-36А

РТИ-3353

23-32А

РТИ-3355

30-40А

РТИ-3357

37-50А

РТИ-3359

48-65А

РТИ-3361

55-70А

РТИ-3363

63-80А

РТИ-3365

80-93А


тоо хэмжээ:
+ -

//